Procedure T-Fonds

2023 is het laatste jaar voor het T-Fonds. Aanvragen kunnen tot 1 november 2023 ingediend worden. Hierna is de portal voor verwijzers gesloten.

Criteria voor aanvragen

T-Fonds werkt met een vast netwerk van verwijzers in Nederland. Momenteel kunnen wij geen nieuwe partnerorganisaties accepteren.

Als partnerorganisatie kunt u uw aanvraag indienen via deze link.

Er zijn drie categorieën waarbij het T-Fonds ondersteuning kan bieden. Deze vindt u onder Activiteiten.

Wanneer u een aanvraag bij ons wilt indienen vragen wij u om informatie te verstrekken over uw beleid omtrent ongewenst gedrag. Indien u geregistreerd staat in een kwaliteitsregister, een kwaliteitskeurmerk heeft of aangesloten bent bij een beroepsvereniging is dit hoogstwaarschijnlijk al voldoende.

T-Fonds hanteert de volgende criteria voor een aanvraag:

  • Client heeft een aangetoonde beperking
  • De aanvraag is voor hulp in materiële zin
  • Er is geen voorliggende voorziening
  • De aanvraag biedt een duurzame oplossing
  • De aanvraag draagt bij aan mobiliteit/ verhoging levenskwaliteit
  • Cliënt beschikt over onvoldoende financiële middelen om de voorziening te financieren

Checklist aanvraag

In het onderstaande document vindt u een checklist met documenten die de verwijzer bij de aanvraag dient te uploaden om deze in behandeling te kunnen nemen. Lees dit document goed door alvorens u met de digitale aanvraag begint. Voorwaarden bij de aanschaf van auto's en rolstoelbussen staan vermeld in de checklist, waarvan onderstaande uitgelicht:

  • Rolstoelbus: maximaal 5 jaar oud met een km-stand tot 150.000
  • Auto: maximaal 5 jaar oud met een km-stand tot 100.000

Checklist aanvraag T-Fonds

De aanvraagprocedure neemt doorgaans vier tot zes weken in beslag.

Besluit

Na besluitvorming ontvangt de verwijzer een mail waarin het besluit wordt medegedeeld. Bij een positief besluit doen wij een toezegging (zes maanden geldig). De bijdrage wordt uitgekeerd na ontvangst van:

  • Een beknopt overzicht van de andere donaties en/of subsidies waaruit blijkt dat het benodigde bedrage volledig is bijeengebracht
  • Een kopie van de originele factuur of getekende koopovereenkomst. Betaling op basis van een offerte of pro forma nota is niet mogelijk

De schenking wordt dan uitgekeerd aan de verwijzer. Directe betaling aan de cliënt of aan de leverancier is niet mogelijk. Indien het T-Fonds een toezegging doet, kan er in de komende vijf jaar geen beroep meer worden gedaan op het fonds.