Het T-Fonds werkt samen met een netwerk van verwijzende instellingen en kan alleen aanvragen in behandeling nemen die door onze partnerorganisaties, via de website, zijn ingediend.

Mocht u contact met ons willen opnemen, stuurt u dan een e-mail naar info@tfonds.org

2023 is het laatste jaar voor het T-Fonds. Aanvragen die na 1 november 2023 worden ingediend, zullen niet meer behandeld worden.

Photos: Copyright Eiko Waleson